Важни телефони

Полиција 881 722
Ватрогасци 881 628
Амбуланта 881 724
Пошта 881 688
Железничка станица 881 625
Туристичка организација 883 855
Музеј 881 637
Културни центар 881 075
Основна школа 881 639
Карловачка гимназија 881 777
Библиотека 883 843
Црвени крст 882 515
Удружење пензионера 881 834
Фонд за пензијско и инвалидско 884 301
Национална служба за запошљавање 882 077
ЈКП Белило 685 3025

 

Општина Сремски Карловци

Општина 685 3001
Пријемна канцеларија 685 3073
Матичар 685 3074
Одељење за урбанизам и комуналне делатности 685 3062
Одељење за инспекцијске послове 685 3010
Одељење за буџет и привреду 685 3009
Одељење за друштвене делатности 685 3007
Служба за социјалну заштиту и избеглице 685 3075
Канцеларија за младе 685 3039
Општинско правобранилаштво 685 3093
Републичка управа прихода 881 020
Општинска пореска администрација 685 3070
Републички геодетски завод 685 3049