„Универекспорт“ ће зидати продавницу у Кишовој бари у Карловцима

На последњој прошлогодишњој седници карловачког парламента одборници су усвојили одлуку о продаји грађевинског земљишта у Кишовој бари, поред полицијске станице, компанији „Универекспорт“ за градњу продајног објекта.

О могућности да Сремски Карловци добију продавницу неког од великих трговинских ланаца доста се причало последњих година, али су тек сада начињени конкретни кораци.

Иницијативу о покретању поступка отуђења парцела 191/32, 191/33, 189/4 и 190/15 КО Сремски Карловци, чија је препарцелација у нову јединствену парцелу у току, поднео је „Универекспорт“. У тој компанији кажу да је све проистекло из жеље да буду део Сремских Карловаца и да своју понуду и асортиман пруже и Карловчанима.

На све транспарентне начине учествујемо у тражењу најбоље и најквалитетније локације да бисмо своје пословање проширили и у Сремским Карловцима. Након 28 година пословања на домаћем тржишту, задовољство би било бити део Сремских Карловаца, поручили су из „Универекспорта“.

Компанија планира на тој парцели градњу модерног продајног објекта површине 1.000 квадратних метара, у којем ће радити између 20 и 50 Карловчана, чиме би се, како наводе, број запослених на територији Сремских Карловаца у привреди повећао више од пет одсто. Процењује се да је вредност те инвестиције 100 милиона динара.  

Земљиште, одређено за продају „Универекспорту“, намењено је за изградњу пословних објеката и биће продато непосредном погодбом по цени мањој од тржишне, како се наводи у одлуци, „у циљу реализације инвестиционог пројекта којим се унапређује локални економски развој“.    

Општинска управа је добила задатак да сачини предлог елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта и да га достави на разматрање и утврђивање председнику општине и Општинском већу, као и да предузме све друге активности неопходне за успешно спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта. Рок за испуњење те обавезе је 45 дана од доношења одлуке.

извор: дневник.рс  // текст: Зорица Милосављевић