У Сремским Карловцима ускоро канцеларија јавног бележника

У Сремским Карловцима ће ускоро бити отворена канцеларија јавног бележника. По информацијама са сајта Министарства правде, у групи од пет јавних бележника који су 1. децембра положили заклетву пред министарком Нелом Кубуровић, налази се и нотар који ће ту делатност обављати у Сремским Карловцима.

По незваничним сазнањима, канцеларија јавног бележника биће у приземљу зграде Црквене општине, на Тргу Бранка Радичевића 7, где је некада било седиште Туристичке организације. У том простору у току је адаптација и сва је прилика да ће нотар почети да ради током јануара или почетком фебруара.

Именовањем јавног бележника који ће делатност обављати на територији општине Сремски Карловци, послови овере потписа, рукописа и преписа прелазе у његову искључиву надлежност. Најзначајнији правни послови које мора да овери јавни бележник су уговор о купопродаји непокретности, о размени непокретности, о поклону непокретности, о хипотеци и заложна изјава. Сви уговори којима се располаже непокретностима морају бити потврђени од јавног бележника, чиме добијају карактер јавне исправе.

У области наслеђивања, јавни бележник обавезно потврђује наследноправне уговоре, као што су уговор о уступању и расподели имовине за живота и уговор о доживотном издржавању. Нотар може, на захтев странке, сачинити тестамент, изјаву којом се наследник искључује из наследства или лишава наследства, као и изјаву да се поклон дат законском наследнику неће урачунавати у његов наследни део.

Грађани имају  слободу да изаберу бележника који ће им саставити уговор или тестамент, односно који ће им оверити потпис или узети ствар на чување. Међутим, постоје услуге које не може да пружи сваки јавни бележник. За састављање уговора о продаји, размени, поклону, доживотном издржавању и сл. странка се мора обратити нотару на чијем службеном подручју се та некретнина налази.

Сваки јавни бележник има службено подручје на којем обавља делатност, које потпада под надлежног Основног суда, и само тај суд им може поверити спровођење оставинског поступка, а уговоре о располагању непокретностима могу потврдити само у односу на непокретности на тој територији.

извор: дневник.рс  // текст: Зорица Милосављевић // фото: Ђорђе Радивојевић