Шалтери остају и поред измештања Катастра и Пореске у Карловцима

Служба Републичког геодетског завода (РГЗ) за катастар непокретности измештена је из зграде Магистрата у Сремским Карловцима у Нови Сад, а ускоро ће то да се деси и с филијалом Пореске управе Републике Србије, али, како наводе из тих двеју државних институција, грађани неће трпети због тога.

По речима Маје Радовић из РГЗ-а, предмети из Карловаца се сада обрађују у Новом Саду, али грађани и даље захтеве подносе на шалтеру у Магистрату и уколико то буду захтевали, уместо да им се шаљу поштом, могу на истом месту и преузети решења, што је и до сада било пракса.

– Служба за катастар непокретности у Сремским Карловцима није  имала довољно запослених и отуда се нагомилало 2.000 нерешених предмета – каже Маја Радовић. – Да би се ти предмети обрадили, одлучено је да се делатност премести у Нови Сад, а Карловчанима остави могућност да у својој општини подносе захтеве.

Она напомиње да у РГЗ-у користе нови информациони систем – документ-менаyмент систем, који омогућава електронски проток и обраду документације између запослених и грађана, што значи да, када службеник у Новом Саду обради предмет, на исти начин, електронским путем га прослеђује колеги у Карловцима, а овај га испоручује наручиоцу.

У Бироу за информисање Пореске управе кажу да Програм трансформације Пореске управе од 2015. до 2020, као и Акциони план  трансформације 2018–2023, који је усвојен у децембру прошле године, предвиђају рационализацију мреже филијала, односно смањивање њиховог броја са 78 на 37. Сремски Карловци су, како наводе у Бироу за информисање, од августа 2017. године, припадали Филијали Ц Петроварадин, која, опет, од 1. јула постаје део Филијале Нови Сад 1.

„Пореска управа имала је у виду потребе грађана Сремских Карловаца и у том смислу је предвиђено да пореским обвезницима на располагању буде одељење писарнице, где ће моћи да предају своје захтеве, који ће потом бити прослеђени у главну филијалу на обраду. Квалитет услуга за највећи број грађана се неће изменити нити ће узроковати додатне трошкове”, саопштавају из Пореске управе.

Према Регистру пореских обвезника, на територији Сремских Карловаца половином јуна било је 656 активних пореских обвезника, од чега је  293 правних лица и 363 предузетника. Како кажу у Пореској управи, досадашња модернизација омогућила је да сви они пореске обавезе, када је у питању подношење пореских пријава, испуне електронским путем, што представља и законску обавезу.

Пореска управа имала је у виду потребе грађана Сремских Карловаца и у том смислу је предвиђено да пореским обвезницима на располагању буде одељење писарнице, где ће моћи да предају своје захтеве, који ће потом бити прослеђени у главну филијалу на обраду

Имајући у виду чињеницу да је почетком марта 2019. године Пореска управа омогућила електронско издавање пореских уверења правним лицима, предузетницима и грађанима, трансформација Пореске управе неће изискивати никакве нове трошкове за пореске обвезнике. Променом организационе структуре од 1. јула, филијале Пореске управе у великом броју општина на територији целе Србије, које су организационо знатно веће од припадајућих одсека и група и с много већим бројем пореских обвезника, биће такође припојене већим филијалама у складу с Програмом трансформације који је усвојила Влада Републике Србије, поручују из Бироа за информисање.

извор: дневник.рс  // текст: Зорица Милосављевић  // фото: Ђорђе Радивојевић