Рукохвати за грађане Пиваре

Општина Сремски Карловци изашла је у сусрет грађанима насеља Пивара који за Нови Сад путују градским превозом са аутобуске станице на државном путу другог А реда број 100 који су поднели захтев за постављањем рукохвата уз тротоар који повезује Петроварадинску и Новосадску улицу.

Посао израде и постављања рукохвата општина је поверила ЈКП „Белило“ које је чим су се за то стекли временски услови извршило поверене радове.

Дужина рукохвата је 33 метра а вредност изведених радова 60 хиљада динара.