Регресирање трошкова превоза за ученике средњих школа у школској 2017/18.

Из Општине Сремски Карловци обавештавају све ученике и родитеље ученика средњих школа да ће општина регресирати трошкове превоза за школску 2017/2018. године регресирати трошкове превоза ученика средњих школа чији је оснивач Република Србија и АП Војводина.

Ученици који имају пребивалиште на територији Општине Сремски Карловци, треба да поднесу захтеве за регресирање ТРОШКОВА ПРЕВОЗА до 28.08.2017. године.

Обрасци захтева се могу преузети на портирници Општине Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића бр.1. или у линку испод текста.

Поред попуњеног захтева, неопходно је доставити потврду о редовном школовању.

Све додатне информације можете добити на бројеве телефона: 021 685 3075 и 021 685 3030.

формулар за пријаву – линк