Регресирање дела трошкова превоза студената у школској 2017/18 години

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

О РЕГРЕСИРАЊУ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА

СТУДЕНАТА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018 ГОДИНИ

Општина Сремски Карловци ће школске 2017/2018 године регресирати део трошкова превоза студентима који имају пребивалиште на  територији општине Сремски Карловци и студирају на терет буџета, на факултетима чији је оснивач Р Србија и АП Војводина.

Обрасци захтева се могу преузети на портирници Општине Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића бр.1 и на овом линку

Поред попуњеног захтева и изјаве,  неопходно је доставити фотокопију очитане личне карте, уверење факултета о редовном упису на текућу годину студија и  фотокопију индекса, најкасније до 26.септембра 2017. године.

Студенти који захтеве буду предали после наведеног рока, право на регресирање трошкова превоза моћи ће да остваре од наредног месеца по подношењу захтева са уредном докумнетацијом.

Све додатне информације можете добити на бројеве телефона: 021/685 3075 и 021/685 3030