ПРЕДАВАЊЕ: Безбедно учешће возача трактора и радних машина у саобраћају

Сутра, у згради Магристрата (оштина), са почетком у 19 часова ће се одржати предавање на тему: Безбедно учешће возача трактора и радних машина у саобраћају.

На предавању ће бити обрађене слееће теме:

  • Законски оквир за управљање тракторима и радним машинама, техничка исправност, регистрација итд;
  • Најчешће грешке које настају приликом лошег руковања поменутим транспортним средствима (возачи трактора спадају у ризичније и угроженије категорије учесника у саобраћају);
  • Најчешће повреде возача трактора и руковалалаца радних машина (нпр. берача кукуруза).

Сви заинтресовани за ову тематику се позивају да присуствују предавању, а предавање је БЕСПЛАТНО.