Потписан уговор о пословно-техничкој сарадњи Општине Сремски Карловци и МПК

Данас је у просторијама Високе школе струковних студија МПК у Сремским Карловцима потписан уговор о пословно – техничкој сарадњи између ове високообразовне установе и Општине Сремски Карловци.

Уговор је испред Општине Сремски Карловци у име предсеника потписала начелница оштинске управе Мирјана Шолаја, а испред МПК, директор школе  Миладин Калинић.

Циљ уговора је унапређење сарадње локалне самоуправе и ове високообразовне установе која је од великог значаја за интелектуални развој младих у Сремским Карловцима, а овим уговором су предвиђени следећи облици сарадње:

бесплатно школовање на Високој школи МПК за два судента узраста од 18 до 26 година, која имају пребивалиште на територији Општине Сремски Карловци и то:  један студент са најбољим резултатима на пријемном испиту са акцентом на студијски програм- Примењена информатика  и један студент са лoшијим материјалним статусом на преосталом студијском програму на Високој школи МПК,

– заједничко вршење презентација и представљање потенцијала локалне заједнице,

– међусобно координирање послова од заједничког интереса, а посебно на изради и реализацији стратегије развоја Општине и имплементацији Закона о културно историјском наслеђу и подстицају развоја Општине,

– заједничко ангажовање на обезбеђивању услова за извођење практичне наставе студената и ђака,

– боље коришћење техничких и кадровских потенцијала Високе школе МПК  и локалне заједнице – општине,

– ангажовање на афирмацији младих ради настављања даљег школовања и усавршавања,

– организовање заједничких стручних и научних предавања и стручних скупова (међународна Конференција о историјским градовима, Сајам предузетништва и др),

– остваривање заједничких пројеката, примена научних и стручних достигнућа у привреди и локалној заједници,

– заједничко учешће и сарадња на пројектима и другим областима сарадње,

– друге облике сарадње која је од заједничког интереса.