Почело уређење приступног пута ка Видиковцу

У склопу планираних радова на одржавању некатегорисаних путева у грађевинском реону почела је реконструкција приступног пута ка Видиковцу на Магарчевом брегу.

Након спроведеног поступка ЈН уговорени су радови са „Пут-инвестом“ из Сремске Каменице. Вредност радова је 1.618.692,00 рсд (са ПДВ-ом)

Рок за извођење је 30 календарских дана.

Поред земљаних радова предвиђена је и израда туцаника у два слоја укупне дебљине 20+5=25 цм. У склопу ових радова уредиће се простор код католичке капеле на Магарчевом брегу. Створиће се услови за паркирање већег броја кола у време сахрана.