Почели радови на санацији Видиковца

У току су радови на санацији Видиковца. Радовима је предвиђена санација највећих оштећења на објекту , да би се исти могао отворити за посетиоце у најкраћем могућем року.
Изведеним радовима неће бити уклоњени узроци насталих оштећења, а пре свега се мисли на не урађену хидроизолацију и одвођење атмосферских вода при самој изградњи објекта.

Радове изводи фирма „Партенод ПД“ из Сремских Карловаца. Уговорена вредност радова износи 370.450,00 динара.

Уговорени рок за завршетак радова је 16.06.2017. године, процена је да ће након тога Видиковац бити отворен за посетиоце.