Почели радови на санацији корита Стражиловачког потока

01. јуна почели су радови на санацији корита Стражиловачког потока код ОШ „23. октобар“. За ове радове је Општина Сремски Карловци издвојила је 1.600.000 динара а предвиђено је скидање старих плочица и санирање бедема са обе стране корита као и пукотина унутар корита, машинско чишћење корита, уградња клупица за седење и постављање лед расвете.

Поред ових радова у ову цену улази и утврђивање обале Стражиловачког потока поред пута за Стражилово која се одронила услед великих атмосферских падевина.

Рок за извршење радова је 45 дана.