Отварање Видиковца 01. априла

Видиковац на Магарчевом брегу биће отворен за посетиоце 01. априла, а уживање у разгледању Сремских Карловаца биће могуће све до краја октобра сваки дан од 09 до 22 сата. Истог датума биће отворен и доток воде на чесми „Четири лава“ у центру Сремских Карловаца.


На Чесми „Четири лава“ биће отворен доток воде почев од 01. априла 2019. године.


КУЋНИ РЕД У ОБЈЕКТУ ВИДИКОВАЦ НА
МАГАРЧЕВОМ БРЕГУ

1. ВИДИКОВАЦ НА МАГАРЧЕВОМ БРЕГУ ЈЕ ОБЈЕКАТ ОТВОРЕНОГ ТИПА НАМЕЊЕН ЛИЦИМА СВИХ УЗРАСТА.

2.  ВИДИКОВАЦ ЈЕ ОТВОРЕН ЗА ПОСЕТИОЦЕ СВАКОГ ДАНА ОД 1. АПРИЛА ДО 31. ОКТОБРА У ВРЕМЕНУ ОД 09.00 – 22.00 САТА (ПРИЛАЗ ОБЈЕКТУ ИЗ ПУПИНОВЕ УЛИЦЕ).

3. ВИДИКОВАЦ СЕ КОРИСТИ ЗА ТУРИСТИЧКО РАЗГЛЕДАЊЕ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА СА ОКОЛИНОМ,  А АМФИТЕАТАР ЗА КУЛТУРНЕ И УМЕТНИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ.

4. СВА ЛИЦА КОЈА СЕ НЕПРИСТОЈНО ПОНАШАЈУ, ОШТЕЋУЈУ ИМОВИНУ ИЛИ НА ДРУГИ НАЧИН КРШЕ КУЋНИ РЕД БИЋЕ УДАЉЕНА СА ПРОСТОРА ВИДИКОВЦА.

5. ЗАБРАЊЕНО ЈЕ:

 • ПРЉАТИ ИЛИ НА ДРУГИ НАЧИН СТВАРАТИ НЕЧИСТОЋУ,
 • ЛЕПЉЕЊЕ ОДНОСНО ИСТИЦАЊЕ ПЛАКАТА, И СЛИЧНО ОСИМ УЗ ОДОБРЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,
 • ИСПИСИВАЊЕ НАТПИСА, СЛИКА ИЛИ БИЛО КАКВИХ ДРУГИХ ПОГРДНИХ И УВРЕДЉИВИХ РЕЧИ,
 • УВОЂЕЊЕ И ШЕТАЊЕ ПАСА,
 • УЛАЗАК И ВОЖЊА МОТОРА И БИЦИКЛОВА,
 • НЕОВЛАШЋЕНО КИДАЊЕ ИЛИ УКЛАЊАЊЕ ДРВЕЋА И УКРАСНОГ ШИБЉА,
 • ЛОЖЕЊЕ ВАТРЕ, УПОТРЕБА ПИРОТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА ИЛИ ПАЉЕЊЕ ЛИШЋА ИЛИ ДРУГОГ РАСТИЊА,
 • ШЕТАЊЕ ВАН УРЕЂЕНИХ СТАЗА, ЗАГРАЂИВАЊЕ И ПРЉАЊЕ УРЕЂЕНИХ СТАЗА,
 • ОШТЕЋЕЊЕ, ПРЕМЕШТАЊЕ, УКЛАЊАЊЕ ИЛИ УНИШТАВАЊЕ ПОСТАВЉЕНОГ МОБИЛИЈАРА,
 • СВАКО ПОСТУПАЊЕ КОЈИМ СЕ СКРНАВЕ ПОСТАВЉЕНИ ОБЈЕКТИ-МОБИЛИЈАР,
 • ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЗГИ, ПУЛТОВА, ШТАНДОВА, ПОКРЕТНИХ ПАНОА И СЛИЧНИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА,
 • ПЕВАЊЕ, ГАЛАМА  И ДРУГО НАРУШАВАЊЕ ЈАВНОГ РЕДА И МИРА.