Одлучивање о Плану детаљне регулације Ешиковачких винограда

Одборници Скупштине општине Сремски Карловци састаће се, данас, у 18 сати осамнаести пут у овом сазиву и расправљати о осам тачака дневног реда. Скупштина треба да донесе одлуку о изради Плана детаљне регулације туристичке локације “Ешиковачки виногради”.

Реч је о површини од 13,23 хектара. Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у том делу Карловаца  према плановима вишег реда чине коридори приступних саобраћајница, коридор Ешиковачког потока, заштитно зеленило, зона спорта и рекреације и остали инфраструктурни и комунални садржаји, неопходни за дефинисање додатних мера за заштиту и презентацију дела Културног предела Сремски Карловци.

План детаљне регулације треба да  преиспита могућност за увођење и других компатиблних садржаја, као што су култура, образовање и слично у складу са потребама локалне самоуправе на том простору.  Пред одборницима ће се наћи и два извештаја о раду. Један се односи на прошлогдишње функционисање општинске Туристичке организације, а други доноси резултате рада општинског правобраниоца током 2017. године.

На дневном реду су и предлози за измену Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације  на територији општине Сремски Карловци и о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Консолидованог завршног рачуна општине за 2017.годину

извор: дневник.рс  // текст: Зорица Милосављевић // фото: Ђорђе Радивојевић