Обновиће се 20 фасада у центру Сремских Карловаца

Скупштина општине Сремски Карловци донела је на јучерашњој седници програм за спровођење мера техничке заштите објеката у саставу просторно-културно-историјске целине, тачније у градском језгру, чиме је дато зелено светло за покретање поступка обнове 20 фасада у том делу места, као и програм за отуђење грађевинског земљишта у својини општине.

Одборници су прихватили предлог да се општинска парцела 7943 прода путем непосредне погодбе предузетнику Стојану Ружићу, што је била допунска тачка дневног реда, као и извештај о утрошку пара из општинског буџета од почетка године до 1. октобра. Усвојене су и одлуке које се тичу Општинског штаба за ванредне ситуације и именован Александар Благојевић за новог члана Школског одбора Карловачке гимназије уз претходно разрешење Јелене Злојутро.

Према речима председника општине Ненада Миленковића, у намери да обнови 20 фасада у ужем центру Карловаца, локална самоуправа је покренула израду предлога програма за спровођење мера техничке заштите објеката.

– Из Буџетског фонда за обнову и развој Сремских Карловаца, који је Покрајинска влада основала 15. маја ове године поводом прославе Мајске скупштине, за пројектно-техничку документацију за санацију 20 објеката, биће издвојено 4,5 милиона динара – рекао је Миленковић. – За неколико дана очекујемо од Републичког завода за заштиту споменика културе потврду мера техничке заштите, на основу којих ће се радови спроводити. Обнова фасада ће се одвијати у три фазе. Прва ће се односити на санацију самих фасда, друга подразумева уређење крова где је то потребно, а у трећој ће код објеката који имају подрум угрожен подземним водама, бити предузети хидроизолаторски радови. Тиме смо дугоочекивани посао обнове фасада покренули и надам се да ћемо већ у 2019. имати конкретне помаке.

Обновом ће бити обухваћене зграде на Тргу Бранка Радичевића 3, 11 и 15, од којих су прве две у приватном власништву, а петнаестица у државном. Највише фасада, десет, у плану је да се санира у Улици патријарха Рајачића. У питању су објекти број 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10,11, 12 и 17 и сви су у приватној својини. У Улици митрополита Стратимировића радиће се фасаде зграда 3, 9 и 18, кућа позната као Маринковицина, или по томе што је у њој становао руски генерал Петар Николајевић Врангел број 19–21, те 22 и 26. И овде је реч о кућама у приватном власништву.

Локалани парламент је подржао и Програм отуђења грађевинског земљишта у својини општине, које се налази у Кишовој бари, иза полицијске  станице. Програмом су обухваћене парцеле на којима је могућа изградња пословних објеката у складу с Планом генералне регулације. Парцеле К. п. бр. 7928/1 КО Сремски Карловци, део К. п. бр. 189/25 КО, К. п. бр. 189/22, К. п. бр.191/12, К. п. бр. 191/13, К. п. бр.191/14,  К. п. бр. 191/15,  К. п. бр. 7943 предвиђене су за градњу пословних објеката за бављење трговином, угоститељством, туризмом, занатством, образовањем, културом, за јавне службе, пословно-административне делатности.

На парцелама: К. п. бр. 191/32, К. п. бр. 191/33, делу К. п. бр. 191/34, К. п. бр. 189/2, К. п. бр. 189/4, К. п. бр. 190/15 и К. п. бр. 190/17 планским документима дозвољени су пословни центри с продајним и сервисним садржајима, као што су продавнице, угоститељски пунктови, занатске услуге и слично.

На парцели за коју су одборници јуче дали зелено светло да се прода Стојану Ружићу планира се изградња хале ради проширења производних капацитета његове СЗР„Еурофлекс”. Како стоји у Предлогу одлуке, трошкове припремних радова за изградњу пословног објекта и уређења комуналне инфраструктуре, као и све друге трошкове у вези с изградњом земљишта и пословног објекта сноси инвеститор.

 

извор: дневник.рс  // текст: Зорица Милосављевић // фото: Ђорђе Радивојевић