ОБАВЕШТЕЊЕ „Пролећни фестивал вина 2019“ – ЗАКУПИ

Zahtev za zauzeće JP-0 obrazac

Манифестација „Пролећни фестивал вина 2019“  ће се одржати у Сремским Карловцима  од 03.05. дo 05.05.2019. године.

Обавештавамо све заинтересоване излагаче да је за учешће на манифестацији као излагач потребно да до 22.04.2019. године доставе пријаву и уплате потребан износ за заузеће сходно потребама а према следећем ценовнику по дану заузећа (за три дана износ се множи са 3):

 

1. Кућице за винаре и виноградаре (заузећа на централном платоу на Тргу Бранка Радичевића): 5.000,00 дин/дневно  

2. Тезге за излагање производа домаће радиности (заузећа у „Центру-Трг патријарха Бранковића“): 1.100,00 дин/ (наше тезге су површине 2 )

 

Уплату извршити на следећи начин:     

Уплатилац:                 Ваше име и презиме, адреса, мобилни телефон

Сврха уплате: Локална комунална такса „Пролећни фестивал вина 2019“

Прималац:                  Општинска управа Сремски Карловци

Рачун примаоца:        84074515184303

Модел:                       97

Позив на број: 86250352392019

 

Након извршене уплате, због резервације позовите контакт особе:

 

За винаре и виноградаре: Владимир Жеравица, телефон 021/685-3081, 064/824-9013

 

За остале излагаче:

– Горан Лукић, телефони 021/685-3050 и 064/824-9002,

– Душан Мамула, телефони 021/685-3048 и 064/824-9015,

– Весна Чобанић, телефон 021/685-3062 и 064/824-9055

– Живорад Милановић, телефон 021/685-3033 и 064/824-9026

Доказ о уплати локалне комуналне таксе послати на факс Општине Сремски Карловци на e-mail komunalniposlovi@sremski-karlovci.org.rs.

Распоред излагача ће бити по пристиглим пријавама, пријаве пристигле после 22.04.2019. неће се разматрати уколико расположиви капацитети буду попуњени.

Угоститељске услуге (роштиљи, шатори и сл.) и услуге забавног карактера (луна паркови) неће бити могуће вршити на јавним површинама.