Обавештење о обустави саобраћаја

Због реализације пројекта изградње нове двоколосечне пруге Београд-Стара Пазова-Нови Сад-Суботица-Државна граница, извођач радова ће извршити демонтажу старог колосека у зони путног прелаза у Сремским Карловцима улица Дунавска.

Горе поменути радови биће изведени у уторак 12. марта 2019. године у времену од 09,00-15,00 сати.

Због тога у горе наведеном временском периоду неће бити могућ саобраћај друмских возила преко путног прелаза.

По завршетку демонтаже несметан друмски саобраћај ће бити омогућен.