Нове огласне табле

У току октобра извршена је замена старих огласних табли на територији Општине Сремски Карловци.

Укупно је урађено и постављено 10 нових огласних табли на следећим локацијама: улица Митрополита Стратимировића (окретница аутобуса), улица Карловачког мира (Ватрогасни дом), раскрсница улица Белило и Стражиловске, раскрсница улица Јована Гроса и Браће Анђелић, улица Карловачких ђака (окретница аутобуса), раскрсница улица Чератска I и Чератска II, улица Петроварадинска (Ловачки дом), раскрсница улица Дока I и Дока II, улица Карађорђева (код Поште) и државни пут II А реда бр. 100 (код Железничке станице).

Предмет радова је био израда и уградња огласних табли од водотпорног материјала са надстрешницом и за ту намену Општина Сремски Карловци је издвојила 295.000,00 динара.

Општинска управа овим путем моли и апелује на грађане да табле користе са пажњом добрих домаћина, да пажљиво лепе своје огласе и да не оштећују табле ексерима, чиодама и сл.