Месец мај посвећен безбедности у саобраћају

Општина Сремски Карловци и Савет за безбедност саобраћаја је 18.5.2017 године организовала својеврсни дан безбедности саобраћаја у Основној школи „23. октобар“ и Карловачкој гимназији.

У сарадњи са Центром за унапређење безбедности у саобраћају спроведене су следеће активности:

1. Обука ученика I разреда основне школе на саобраћајним полигонима;
2. Обука ученика V разреда на тему безбедног учешће бициклом у саобраћају;
3. Обука ученик I и II разреда гимназије кроз модел вршњачке едукације.

Прва активност је обухватила радионицу на саобраћајном полигону који је постављен у фискултурној сали основне школе. Обуку су вршила два саобраћајна инжењера и ображене су следеће теме: намена саобраћајних површина, места за безбедан прелазак улице (пешачки прелази са или без семафора), кретање тротоаром и путем без тротоара, безбедно превожење деце у возилу.

Друга активност је обухватала предавање за ученике V разреда основне школе које је одржано у свечаној сали. Реализовали су га два саобраћајна инжињера. Кроз предавања су обрађена саобраћајна правила и сигнализација која се односи на бициклисте као и елементи за заштиту бициклиста.

Трећа активност је обухватала вршњaчко предавање за ученике I и II разреда Карловачке гимназије у свечаној сали школе. Предавачи су били студент саобраћајног факултета и дипломирани инжењер саобраћаја. Теме које су обрађене су: утицај брзине на настанак саобраћајне незгоде, пасивни елементи заштите у возилу, негативно дејство алкохола и наркотичких средстава на безбедно учествовање у саобраћају.

Све наведене активности биле су наставак прошлонедељног дружења са предшколцима и васпитачима у вртићу „Коцкица“ у Сремским Карловцима.
У овој години је програмом Савета за безбедност саобраћаја предвиђена и подела образовно едукативног материјала за ученике II разреда основне школе које је заказано за понедељак 22. 5. 2017. године