Међународна омладинска размена „Рисе ЕУ“

Покрет горана Војводине у сарадњи са организацијом „Rise Hub“ из Италије, од 14-22.10.2017. организује омладинску размену „Укључивање избеглица у одрживо образовање и европску мобилност“ (Rise EU – Refugees inclusion in sustainable education and European mobility) у Еколошком центру Радуловачки у Сремским Карловцима. Размена окупља 28 младих из Србије, Италије, Румуније и Шпаније, а подржана је кроз ЕРАСМУС+ програм.

Циљ размене је да пружи простор учесницима да се упознају са концептом социјале инклузије младих са смањеним могућностима са акцентом на младе избеглице и тражиоце азила. Током размене учесници имају прилике да се упознају са темама као што су интеркултурално учење, стереотипи и дискриминација, социјално укључивање угрожених група, те са историјским и правним оквирима миграција на тлу Европе.