Међународна научно-стручна конференција „Очување и унапређење историјских градова“

Међународна научно-стручна конференција „Очување и унапређење историјских градова“ се по четврти пут одржава 11-12. маја 2017. године у Сремским Карловцима.

Анализа досадашњег рада, број и квалитет излагања на претходна три скупа су показали велику заинтересованост за актуелне теме и важна питања у вези са очувањем и унапређењем историјског града у условима савременог живота.

Тематске области су:

  1. ИСТОРИЈСКИ ГРАД У теорији конзервације и ПЛАНСКОЈ И ПРАВНОЈ РЕГУЛАТИВИ
  2. ТЕОРИЈСКА И ПРАКТИЧНА РЕШЕЊА ПРОБЛЕМА У ОЧУВАЊУ И ЗАШТИТИ ИСТОРИЈСКИХ ГРАДОВА
  3. КУЛТУРНИ ПРЕДЕО историјски град
  4. КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ и историјски град
  5. УПРАВЉАЊЕ историјским градовима
  6. ПОТЕНЦИЈАЛ И МОГУЋНОСТИ ИСТОРИЈСКИХ ГРАДОВА У РАЗВОЈНИМ ПРОЈЕКТИМА

Пријављено је око 20 радова, чији су аутори из Србије, Италије, Словачке, Грчке, Финске, Мађарске и Египта и из земаља бивше Југославије: Македоније, Босне и Херцеговине и Хрватске.

Ове године уводним предавањем први дан конференције ће отворити Александра Ланћоти (Alessandra Lanciotti), професор међународног права и права Европске уније на италијанском Универзитету Перуђа, њена ужа специјалност је област међународног права заштите културног наслеђа. Други дан конференције својим уводним предавањем отвориће Ајвор Самуелс (Ivor Samuels), архитекта и урбаниста и професор на британском Универзитету Оксфорд Брукс (Oxford Brookes).

И даље нам је општи циљ конференције да се одговорним и професионалним промишљањем везаним за историјски град допринесе анализи места и улоге историјског града у контексту идентитета, социјалног, културног и економског развоја и урбаног подручја заједно са његовим природним окружењем и ресурсима. Прецизније стручно тумачење појма историјског града као специфичне врсте градитељског наслеђа и сложеног урбаног организма и осветљавање његових битних одлика, карактера, концепта и значаја допринеће тумачењу историјског града и његовог очувања као једног од кључних питања савремене урбане конзервације, дефинисању параметара који један урбани простор одређују као историјски град и проналажењу нових законских решења у овој области.

Посебан циљ нам представља давање већег доприноса и боље едукације у областима Управљања културним добрима и законске регулативе.

Желимо да Конференција и даље буде прилика за размену мишљења и сарадње релевантних друштвених чинилаца, институција и појединаца, место за квалитетну дискусију са циљем постизања већих ефеката на очувању, унапређењу и популаризацији „историјских градова“.