Маркетинг

Портал СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ИНФО као једини онлајн извор вести и информација који се тичу Сремских Карловаца и Карловчана на дневној бази, право је место да огласите и промовишете Ваш посао, делатност (угоститељску, хотелску, занатску и сл.) или продају некретнине, земље и других ствари посетиоцима и конзументима нашег садржаја како на сајту тако и на друштвеним мрежама.

У даљем тексту су цене оглашавања како на друштевним мрежама тако и на сајту.

Друштвене мреже – ФЕЈСБУК

Објава поста на ФБ страници СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ИНФО

1.200,00 динара

Пост може садржати једну или више слика / фотографија, док се у „опису“ поста објављује текст који Ви састављате.

пример једне рекламне објаве

Такође, пост може бити и флајер (постер са текстом) у Вашој изведби.


Сајт СРЕМСКИКАРЛОВЦИ.ИНФО

ЦЕНЕ

СПОНЗОРИСАНИ (ПР) ТЕКСТ – О Вашем предузећу, удружењу, промоцији књиге, услузи коју пружате. Текстуални садржај и слике Ви креирате и достављате – 3.000,00 динара

ТОП ХЕДЕР БАНЕР – 3.000,00 динара месечно / 33.000,00 динара за годину дана

ДЕСНИ БАНЕР – 2.000 динара месечно / 22.000 за годину дана

Текст се обајвљује на сајту али се и дели на ФБ станици. Као опција може се и спонзорисати о Вашем трошку.


ТОП ХЕДЕР БАНЕР – банер димензија 728 х 90 пиксела позициониран је на врху сваке стране нашег сајта како на декстоп верзији (на рачунару) тако и на мобилној (на телефону). Дизајн банера креирате Ви у задатим димензијама горе наведеним. НАЈУДАРНИЈА ПОЗИЦИЈА

На банер се качи линк који води ка Вашем сајту или ФБ станици.

ИЗГЛЕД НА РАЧУНАРУ

ИЗГЛЕД НА МОБИЛНОМ ТЕЛЕФОНУ

ДЕСНИ БАНЕР – банер димензија 300 х 250 пиксела позициониран је на десној страни нашег сајта у декстоп (на рачунару) верзији и на дну сваке стране у мобилној верзији (на телефону). Дизајн банера креирате Ви у задатим димензијама горе наведеним.

На банер се качи линк који води ка Вашем сајту или ФБ станици.

ИЗГЛЕД НА РАЧУНАРУ

ИЗГЛЕД НА МОБИЛНОМ ТЕЛЕФОНУ


Редакција портала СРЕМСКИКАРЛОВЦИ.ИНФО задржава право да огласе/текстове УВРЕДЉИВЕ или НЕПРИМЕРEНЕ садржине НЕ ОБЈАВИ на сајту и друштвеним мрежама.


ИЗДАВАЧ: Веб портал СК ИНФО

МАТИЧНИ БРОЈ: 64560972

ПИБ: 109981517

Обвезник ПДВ-а: НЕ

КОНТАКТ: ski.redakcija@gmail.com