Конкурс за стипендије на ФАМ-у

Општина Сремски Карловци у сарадњи са Факултетом за менаџмент је расписала конкурс за „За доделу две стипендије за целокупно школовање  намењене младима из Сремских Карловаца“

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ
(кликнути на линк за преузимање)

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН – ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

 У САРАДЊИ СА ОПШТИНСКОМ УПРАВОМ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

„За доделу две стипендије за целокупно школовање

 намењене младима из Сремских Карловаца“

за школску 2016./2017. годину

 

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – студијски програми:

 

– инжењерски менаџмент

– менаџмент у информационим технологијама

– менаџмент у медијима

– пословна економија

Право учествовања на конкурсу имају:

 

  • млади из Сремских Карловаца са завршеном средњом школом

Начин и рок пријаве:

 

Пријавни формулар доставља се у затвореној коверти  са назнаком:

 

Кабинет председника општине  „КОНКУРС ЗА БЕСЛПЛАТНО СТУДИРАЊЕ“

на адресу:  Трг Бранkа Радичевићa 1,  Сремски Карловци

 

Рок за пријаву важи 10 радних дана од дана објављивања конкурса, закључно са 04.11.2016. године до 16:00 часова.

 

Одабир кандидата и упис:

Кандидати које комисија буде одабрала биће позвани да доставе потребну документацију за упис и полагање пријемног испита.

 

За све додатне информације:

Општина Сремски Карловци 
Трг Бранка Радичевића 1
телефон: 021/ 685-3001

 

У СРЕМСКИМ  КАРЛОВЦИМА

24.10.2016. године