ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ У ИЗНОСУ ОД 5.000,00 динара

Закључком председника Општине Сремски Карловци, одобрена је исплата једнократне новчане помоћи за ђаке прваке са пребивалиштем на територији општине Сремски Карловци, у износу од 5.000,00 динара, за сваког ђака првака.

Одељење за друштвене делатности Општине Сремски Карловци је спровело поступак за остваривање права на једнократну новчану помоћ и утврдило да ће се износ од 5.000,00 динара исплатити за  75 ученика, уписаних у школској 2017/2018 години у први разред Оновне школе „23. октобар“ у  Сремским Карловцима.

Обавештавамо родитеље ђака првака, да се исплата  новчаног износа од 5.000,00 динара за сваког првака,  врши  на шалтеру поште, уз важећу личну карту.