Јавни позив родитељима за доделу дечијих ауто-седишта на коришћење

Савет за безбедност саобраћаја Опшине Сремски Карловци позива све родитеље беба рођених у 2018 години као и будуће родитеље који имају пребивалиште на територији Општине Сремски Карловци и имају потребу да бесплатно добију на коришћење ауто-седиша намењена за бебе од 0-13 kg тј. прва ауто-седишта која спадају у групу 0+. Седишта ће се додељивати бесплатно на коришћење и родитељи ће бити у обавези да иста врате након потребе за њихово коришћење. Приликом предаје ауто-седишта родитељи ће бити у обавези да одслушају предавање у вези са правилном употребом ауто-седишта које ће организовати Савет за безбедност саобраћаја. Право на доделу ауто-седишта имају све бебе рођене од 01.01.2018. као и будући родитељи који ће добити принову до краја 2018 године. Додела ће бити организована у неколико наврата до краја 2018 године.

Приоритет у додели ауто-седишта ће имати самохрани родитељи и родитељи чија су појединачна примања испод 40.000,00 динара.

Потребна документација:

  1. Фотокопија личне карте (или очитана Л.К.) једног од родитеља
  2. Фотокопија извода из Матичне књиге рођених за већ рођено дете
  3. Фотокопија саобраћајне дозволе (за родитеље који нису власници возила неопходна је и сагласност власника возила о коришћењу)
  4. Потврда о висини примања за родитеље или потврда о незапослености

Заинтересовани родитељи могу да се пријаве у згради Општине Сремски Карловци, канцеларија 44 (поткровље) где ће добити детаљна објашњења и инструкције. Контакт телефони: 021 685 3033, 021 685 3062.