Грожђебал 2017. – обавештење за излагаче – ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ

Манифестација „Карловачка берба грожђа 2017“  ће се одржати у Сремским Карловцима  од 08.09. до 10.09.2017.године.

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ

Обавештавамо све заинтересоване излагаче да је за учешће на манифестацији као излагач потребно да до 01.09.2017.године уплатите потребан износ за заузеће сходно Вашим потребама а према следећем ценовнику по дану заузећа (за три дана износ по m² се множи са 3):

 

  1. Тезге за излагање производа (заузећа у „Центру“): 1.030,00 дин/  
  2. Забавни паркови и остале игре (заузећа на „Долми“): 396,00  дин/   
  3. Угоститељске услуге (заузећа на „Долми“):       

до 10 m²   2.060,00   дин/           

од 11 m² до 50 m²   1.650,00 дин/m²           

од 51 m² до 100 m² 1.320,00 дин/m²      

преко 100 m² 1.070,00 дин/m²  

 

Уплату извршити на следећи начин:     

Уплатилац:               Ваше име и презиме, адреса, мобилни телефон

Сврха уплате:           Локална комунална такса „Грожђебал 2017“

Прималац:                 Општинска управа Сремски Карловци

Рачун примаоца:       840-745151843-03

Модел:                       97

Позив на број:           9625035222017

 

 Након извршене уплате, због резервације позовите контакт особе:

– Душан Мамула, телефони 021/685-3048 и 064/824-9015,

– Весна Чобанић, телефон 021/685-3062 и 064/824-9055

-Живорад Милановић, телефон 021/685-3033 и 064/824-9026

Доказ о уплати локалне комуналне таксе пошаљите на факс Општине Сремски Карловци    021/ 685-30-76, 021/685-30-77 или  на e-mail mamula.dusan58@gmail.com