Грожђебал 2017. – обавештење за излагаче

Манифестација „Карловачка берба грожђа 2017“  ће се одржати у Сремским Карловцима  од 08.09. до 10.09.2017.године.

Обавештавамо све заинтересоване излагаче да је за учешће на манифестацији као излагач потребно да до 01.09.2017.године уплатите потребан износ за заузеће сходно Вашим потребама а према следећем ценовнику по дану заузећа (за три дана износ по m² се множи са 3):

 

  1. Тезге за излагање производа (заузећа у „Центру“): 1.030,00 дин/  
  2. Забавни паркови и остале игре (заузећа на „Долми“): 396,00  дин/   
  3. Угоститељске услуге (заузећа на „Долми“):       

до 10 m²   2.060,00   дин/           

од 11 m² до 50 m²   1.650,00 дин/m²           

од 51 m² до 100 m² 1.320,00 дин/m²      

преко 100 m² 1.070,00 дин/m²  

 

Уплату извршити на следећи начин:     

Уплатилац:               Ваше име и презиме, адреса, мобилни телефон

Сврха уплате:           Локална комунална такса „Грожђебал 2017“

Прималац:                 Општинска управа Сремски Карловци

Рачун примаоца:       840-745151843-03

Модел:                       97

Позив на број:           9625035222017

 

 Након извршене уплате, због резервације позовите контакт особе:

– Душан Мамула, телефони 021/685-3048 и 064/824-9015,

– Весна Чобанић, телефон 021/685-3062 и 064/824-9055

-Живорад Милановић, телефон 021/685-3033 и 064/824-9026

Доказ о уплати локалне комуналне таксе пошаљите на факс Општине Сремски Карловци    021/ 685-30-76, 021/685-30-77 или  на e-mail mamula.dusan58@gmail.com