Донета нова одлука о локалним комуналним таксама у Сремским Карловцима

На последњој седници Скупштине општине Сремски Карловци усвојена је нова одлука о локалним комуналним таксама која предвиђа низ новина, од којих се највећи број њих односи на заузеће јавне површине.

Како каже шеф Одељења за комунално стамбене послове и заштиту животне средине Живорад Милановић, новом одлуком уводи се наплата таксе за истицање фирме на пословном простору, за коришћење рекламних паноа, држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина.

Поред тога одлука предвиђа увођење наплате таксе за коришћење простора на јавним површинама ради продаје производа и пружање услуга, затим држање средстава за игру, те коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима. Убудуће ће се плаћати такса и за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте привременог карактера. И заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова такође ће бити предмет наплате, као и коришћење јавне површине за извођење културног или артистичког програма.


Усвојен ребаланс буџета

Одборници су на скупштинском заседању усвојили измене одлуке о буyету по којима је он увећан за 36 милиона динара у односу на првобитно планирани и износи са са укупним приходима и примањима, те пренетим неутрошеним новцем из ранијих година, 366 милиона динара. Донет је и Локални план за борбу против корупције, усвојен Етички кодекс понашања функционера локалне самоуправе, именована нова општинска Комисија за планове.

Чланства у Школском одбору Основне школе „23. октобар“ разрешене су Ивана Хардомеља и Драгана Косановић пошто су поднеле оставке, а на њихово место именоване Гордана Прибић и Соња Шолевић. Због њене оставке, Скупштина је констатовала и престанак одборничког мандата Марији Апатовић из Покрета социјалиста.


Таксе за истицање фирме на пословном простору наплаћиваће се према зонама. Постоје две зоне. У прву спада ужи центар Карловаца и то Трг Бранка Радичевића, Трга патријарха Бранковића, део Прерадовићеве до Змај Јовине улице, део Улице патријарха Рајачића до Поштанске. Прву зону чини и Улица митрополита Стратимировића закључно са бројевима 31 и 32, Улица карловачких ђака до бројева 29 и 36, Карађорђева улица до бројева 26 и 27, као и површине уз државни пут. Другу зону чине све оне улице и површине које нису обухваћене првом.

„Новом одлуком смо се трудили да обухватимо све могуће облике заузећа јавне површине“, каже Милановић и додаје да ће убудуће бити наплаћивано постављање и тотема, рекламних паноа и уређаја, електронских дисплејева, лед панела, светлећих слова, јарбола за заставе, ласерских приказа и балона.

„Што се тиче покретних тезги за излагање и продају робе предвидели смо различите тарифе лети и зими. Зимска тарифа биће 50 одсто нижа од летње.“

Новина је, према речима Милановића, и такса за одржавање концерата, фестивала, културних и других манифестација. Од сада ће бити налаћиван и улазак возила у пешачку зону, пролазак туристичких аутобуса до Стражилова, те коришћење такси стајалишта.

Убудуће ће се на основу ове одлуке наплаћивати коришћење слободних површина за снимање ТВ серија, спотова и филмова. Одлука предвиђа и ослобађање од плаћање таксе и наводи у којим случајевима се томе може прибећи.

извор: дневник.рс  // текст: Зорица Милосављевић // фото: Ђорђе Радивојевић