Додељене стипендије најбољим студентима

Јуче су у згради Магистрата свечано уручене стипендије најбољим карловачким студентима. Стипендије су уручили заменик начелника општинске управе Стефан Стевић и шеф одељења за друштвене делатности Нада Остојић Агбаба.

Висина стипендије износи 10.000,00 динара (словима: десетхиљададинара) месечно и исплаћује се у трајању од десет месеци у току календарске године.

Стипендије су додељене на основу одлуке о стипендирању студената а по расписаном Конкурсу за доделу стипендија студентима за школску 2017/2018. годину и Одлуке Општинског већа Општине Сремски Карловци о висини и броју стипендија за студенте за школску 2017/2018. годину.

Општина Сремски Карловци ће у школској 2017/2018 години доделити 14 (четрнаест) стипендија следећим студентима основних академских студија:

 1. СИМИН НОВАК из Сремских Карловаца, улица Соње Маринковић број 40, студент IV године Факултета техничких наука у Новом Саду;
 2. ЈОВИЋ МАША из Сремских Карловаца, улица Патријарха Рајачића број 20, студент IV године Медицинског факултета у Новом Саду;
 3. КОЛАРОВ ТАМАРА из Сремских Карловаца, улица Петроварадинска број 53, студент IV године Медицинског факултета у Новом Саду;
 4. КНЕЖЕВИЋ КРИСТИЈАН из Сремских Карловаца, улица Јакова Орфелина број 61, студент III године Факултета техничких наука у Новом Саду;
 5. МАРАВИЋ НИКОЛИНА из Сремских Карловаца, улица Карађорђева број 41, студент II године Факултета техничких наука у Новом Саду;
 6. ФРЉАНОВИЋ ЈЕЛЕНА из Сремских Карловаца, улица Карловачког мира број 12, студент III године Правног факултета у Новом Саду;
 7. КАТИЋ АНА из Сремских Карловаца, улица Његошева број 5, студент II године Природно математичког факултета  у Новом Саду;
 8. РАНКОВИЋ НАТАЛИЈА из Сремских Карловаца, улица Белило број 6, студент II године Академије уметности у Новом Саду;
 9. ШАРАН СВЕТЛАНА из Сремских Карловаца, улица Виноградарска број 59, студент II године Филозофског факултета  у Новом Саду;
 10. МАНДИЋ МИЛОШ из Сремских Карловаца, улица Гаврила Принципа број 7, студент II године Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду;
 11. СИМИН ТЕОДОРА из Сремских Карловаца, улица Соње Маринковић број 5, студент II године Факултета техниочких наука у Новом Саду;
 12. ЖИВКОВИЋ БРАНКО АНДРЕЈ из Сремских Карловаца, улица Патријарха Рајачића број 40 , студент II године Академије уметности у Новом Саду;
 13. ВИШЕКРУНА ЈЕЛЕНА из Сремских Карловаца, улица Милоша Црњанског број 30,студент II године Медицинског факултета у Новом Саду;
 14. САВИЋ САЊА из Сремских Карловаца, улица Његошева број 5,  студент II године Високе школе струковних студија за образовање васпитача  у Новом Саду.