Бесплатна помоћ у грађевинском материјалу

Начелница Општинске управе Мирјана Шолаја и шефица Одељења за друштвене делатности Нада Остојић Агбаба уручиле су уговоре о додели помоћи за решавање стамбених потреба избеглицама.

Бесповратну помоћ у грађевинском материјалу добили су Зорка Рат, Драгана Гаврановић, Биљана Јојић, Јовица Дакић, Радмила Родић, Марија Матасић, Мира Борић, Зора Зец и Борислав Пртија.

Девет изабраних корисника, као и чланови њихових домаћинстава, испунили су тражене услове, међу којима су пријављено пребивалиште или боравиште на територији општине Сремски Карловци, избеглички статус или поднет захтев за пријем у држављанство Србије, власништво или су својина са чланом домаћинства над некретнином, као и грађевинска дозвола или захтев за легализацију непокретности, која је морала да буде условна за становање.  Осим тога, од подносилаца захтева за помоћ тражено је да поднесу доказ да у земљи порекла или другој држави немају у својини непокретност којом би могли да реше стамбене потребе,  затим да немају приходе који су им довољни да купе или изграде кров над главом и да нису корисници других програма стамбеног збрињавња у процесу интеграције у Србији.

Испоручени грађевински материјал мора да буде уграђен у року од 90 дана, поштујући техничке стандарде и прописе. Такође, корисници помоћи преузели су обавезу да безбедно чувају испоручени грађевински материјал до завршетка уградње, када постају и формални власници.

Председник Општине Ненад Миленковић именовао је јесенас Комисију за избор корисника помоћи: председник комисије је Владимир Хардомеља, заменик је Снежан Ћурчин, чланови Нада Остојић Агбаба, Бригита Димитријевић и Љиљана Вајкслер, док су заменици чланова Игор Релић, Софија Довниковић и Наташа Свирчев.

Текст: Бранислав Санчанин  / Фотографија: Ђорђе Радивојевић