Асфалтирање улица

Данас се завршавају радови на текућој поправци оштећене коловозне конструкције планирани за 2017.године.

У склопу тих радова саниран је велики део ударних рупа у карловачким улицама. Извршено је нивелисање 20-ак шахт поклопаца.

У склопу ових радова извршена је санација коловозне конструкције пресвлачењем асфалтном масом дебљине 5 цм. То је урађено у огранцима улица: Гајева, Митрополита Стратимировића и данас се завршава с огранком улице Виноградарска.

Вредност изведених радова је 4.000.000,00 рсд (без ПДВ-а) а радове је извела фирма „Пут инвест“ д.о.о. Сремска Каменица.