Амбуланта Хитне помоћи на видику

Радови на адаптацији дела Дома здравља за потребе амбуланте Хитне помоћи су почели данас и трајаће наредних 30 дана.

Извођач радова је „SB E&C“ доо из Београда, који је одабран у поступку јавне набавке. Вредност уговорених радова је 3.796.240,80 динара са ПДВ-ом.

Простор који се адаптира, површине је око 120 м2, налази се у приземљу, у источном делу Дома здравља, одмах из апотеке. Улаз је преко постојеће пешачке стазе, а планира се да се оспособи и колски прилаз објекту са задње стране објекта из Карађорђеве улице, због прилаза санитетских возила Хитне помоћи.

Простор ће се састојати од чекаонице, пријемне ординације и две ординације за преглед, лекарске собе, оставе и два санитарна чвора за пацијенте и особље.